Title Image

Ondernemer worden

David2s-380

Veenma Coaching

Onderneming starten begint hier

 

Veenma Coaching is er voor de startende ondernemer die goed beslagen ten ijs wil komen. Middels onze aanpak krijg je een sterk verbeterd inzicht in jezelf als ondernemer en je kansen in de markt. De beslissing om te gaan starten is dan een verantwoorde keuze.

Je kunt ons ook benaderen voor specifieke onderdelen of vragen.

Daarnaast is het mogelijk om een al uitgewerkt ondernemingsplan aan onze kritische toets te onderwerpen, bijvoorbeeld in het kader van een financieringsaanvraag.

ONS STAPPENPLAN

Veenma Coaching voor startende ondernemers - fotografie lourenz

Ondernemersvaardigheden en ontwikkelmogelijkheden

De taken van een ondernemer zijn zeer divers, van marketing en financiën tot promotie en verkoop. In hoeverre ben je in staat deze eigenschappen en vaardigheden in voldoende mate aan de dag te leggen?

Product- marktcombinaties (PMC’s)

Je kunt je als ondernemer op verschillende diensten en/of markten gaan richten. Welke producten en/of diensten wil je gaan aanbieden en welke markten zijn daarbij te onderscheiden? Verlies ik niet mijn focus als ik meerdere verschillende diensten aanbiedt? Hoe zorg ik ervoor dat mijn aanbod toch herkenbaar en interessant is?

Marktonderzoek

Middels bureau- en veldonderzoek kun je een goede indicatie krijgen van de mogelijkheden in het bewuste segment van de markt. Kun je op grond van de uitkomsten concluderen tot de wenselijkheid van de start van je onderneming?

Investering en exploitatie

Ook als je van plan bent te starten in de zakelijke dienstverlening zal je naar verwachting moeten investeren. Creëer een overzicht van de verwachte investeringen en bepaal middels een taakstellende omzetbegroting wat je minimaal dient om te zetten om levensvatbaar te kunnen zijn met je bedrijf. Welk exploitatieniveau verwacht je vervolgens de eerste 2 jaar te gaan halen?

Financiële bedrijfsvoering

Ken je het verschil tussen kosten en uitgaven? Ook als je de administratie uitbesteedt, blijf je te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk. Wat zijn de voorwaarden voor een goede administratie? Wanneer kom je in aanmerking voor ondernemersaftrek?

Bedrijfsformule

Je besteedt aandacht aan o.a. de volgende zaken: het onderscheidend vermogen van het aanbod, de specifieke marktbenadering en de onderdelen van de marketingmix. Welk tarief ga je straks hanteren? Hou verhoudt zich dat ten opzichte van de concurrentie? Wat zijn je unique selling points (USP’s)?

Verkopen

Acquisitie is voor iedere startende ondernemer een belangrijk onderdeel. Wat is je strategie en hoe ziet het plan van aanpak eruit? Het succes hiervan bepaalt de mogelijkheden voor jou en je bedrijf. Hoe goed is je “elevatorpitch”? Weet je wat je klanten willen?

Onderneming starten? We helpen je graag!