Title Image

Diensten

MAATWERK VOOR ONDERNEMERS

Veenma Coaching wordt voor zijn dienstenaanbod ingehuurd door bedrijven, outplacement- en reïntegratiebureaus, opleidingsinstituten en door particuliere cliënten. Neem voor een offerte of oriënterend gesprek contact op met Veenma Coaching.

COACHING NAAR ONDERNEMERSCHAP

Intakegesprek

In een eerste gesprek kijkt Veenma Coaching samen met jou naar je ondernemerseigenschappen en ondernemersidee. Daarnaast worden de randvoorwaarden alsmede de financiële situatie meegenomen in de initiële oordeelsvorming omtrent de eventuele haalbaarheid van het plan.

 

Veenma Coaching voor startende ondernemers - fotografie lourenz

 

Uitgangspunt

Je ondernemingsplan staat centraal bij de begeleiding van Veenma Coaching en zal het uitgangspunt vormen voor een maatwerktraject. Het gaat daarbij niet alleen om het opdoen van kennis maar vooral om het creëren van inzicht en het aanleren en verbeteren van de benodigde ondernemersvaardigheden. Op grond van het doorlopen proces en de gegevens uit je ondernemingsplan maak je weloverwogen de beslissing om te kiezen voor het ondernemerschap en/of te starten als ZZP’er.

 

Veenma Coaching voor startende ondernemers - fotografie lourenz
Veenma Coaching voor startende ondernemers - fotografie lourenz

 

Ondernemingsplan

Bij een positief oordeel kun je je wensen en ideeën (ook als ZZP’er) gaan vormgeven in een goed onderbouwd ondernemingsplan. Niet voor niets vragen banken en/of uitkeringsinstellingen altijd eerst om zo’n ondernemingsplan. Het schrijven van een ondernemingsplan is een proces waarin inzicht en overzicht worden gecreëerd. Met onze ervaring en expertise zullen wij je begeleiden in dit proces.

 

Veenma Coaching voor startende ondernemers - fotografie lourenz

 

Maatwerk

Moet zo’n traject dan maanden duren en overstijgen de kosten mijn startersbudget? Dat hoeft zeker niet. Wij sluiten ons aanbod zo goed mogelijk aan op de specifieke vraag.

Veenma Coaching wordt voor zijn dienstenaanbod ingehuurd door bedrijven, outplacement- en reïntegratiebureaus, opleidingsinstituten en particuliere cliënten. Voor een offerte of oriënterend gesprek kun je direct contact zoeken met Veenma Coaching.

Direct contact opnemen

 

Wil je meer weten? Of wil je meteen een afspraak maken?

Neem nu contact op!

Neem contact op

ONZE BEGELEIDING IN MODULES

 • Ondernemersvaardigheden
 • Product-marktcombinaties
 • Financiën
 • Bedrijfsformule
 • Verkopen

 

STAPPEN

 • Welke vaardigheden en eigenschappen heb je om te ondernemen?

 • Welke producten wil je aanbieden en welke markt is daarvoor?

 • Wat levert veldonderzoek op?

ONDERZOEK

Je ondernemingsplan staat centraal bij de begeleiding van Veenma Coaching
en zal het uitgangspunt vormen voor een maatwerktraject.

 • Wat verwacht je te moeten investeren?

 • Heb je financieel inzicht?

 • Hoe ga je je onderscheiden?

 • Hoe ga je je producten verkopen?

ONZE MODULES

Veenma Coaching voor startende ondernemers

Ondernemersvaardigheden en ontwikkelmogelijkheden

De taken van een ondernemer zijn zeer divers, van marketing en financiën tot promotie en verkoop. In hoeverre ben je in staat deze eigenschappen en vaardigheden in voldoende mate aan de dag te leggen?

Product- marktcombinaties (PMC’s)

Je kunt je als ondernemer op verschillende diensten en/of markten gaan richten. Welke producten en/of diensten wil je gaan aanbieden en welke markten zijn daarbij te onderscheiden? Verlies ik niet mijn focus als ik meerdere verschillende diensten aanbiedt? Hoe zorg ik ervoor dat mijn aanbod toch herkenbaar en interessant is?

Marktonderzoek

Middels bureau- en veldonderzoek kun je een goede indicatie krijgen van de mogelijkheden in het bewuste segment van de markt. Kun je op grond van de uitkomsten concluderen tot de wenselijkheid van de start van je onderneming?

Investering en exploitatie

Ook als je van plan bent te starten in de zakelijke dienstverlening zal je naar verwachting moeten investeren. Creëer een overzicht van de verwachte investeringen en bepaal middels een taakstellende omzetbegroting wat je minimaal dient om te zetten om levensvatbaar te kunnen zijn met je bedrijf. Welk exploitatieniveau verwacht je vervolgens de eerste 2 jaar te gaan halen?

Financiële bedrijfsvoering

Ken je het verschil tussen kosten en uitgaven? Ook als je de administratie uitbesteedt, blijf je te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk. Wat zijn de voorwaarden voor een goede administratie? Wanneer kom je in aanmerking voor ondernemersaftrek?

Bedrijfsformule

Je besteedt aandacht aan o.a. de volgende zaken: het onderscheidend vermogen van het aanbod, de specifieke marktbenadering en de onderdelen van de marketingmix. Welk tarief ga je straks hanteren? Hou verhoudt zich dat ten opzichte van de concurrentie? Wat zijn je unique selling points (USP’s)?

Verkopen

Acquisitie is voor iedere startende ondernemer een belangrijk onderdeel. Wat is je strategie en hoe ziet het plan van aanpak eruit? Het succes hiervan bepaalt de mogelijkheden voor jou en je bedrijf. Hoe goed is je “elevatorpitch”? Weet je wat je klanten willen?